• Slider Groot

Wat is een mentor 

Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatief. Bijvoorbeeld mensen met een handicap, functiebeperking, chronische ziekte of psychiatrische problematiek en ouderen.
Het kan gaan om eenvoudige dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken naar een andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Een mentor is iemand die over de persoonlijke belangen van de betrokkene waakt.
Over zijn gezondheid en welzijn. Als mentor bouwt u een goede vertrouwensrelatie op en bekijkt u samen met de cliënt of deze een goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. U overlegt met de hulpverlener en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken.
Een mentor streeft er altijd naar om de cliënt zelf beslissingen te laten nemen. Hij is er in de eerste plaats voor om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat om te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

Een mentor is geen maatje of vrijwilliger die alleen voor de gezelligheid langskomt.
Hij doet veel meer. Hij zorgt ervoor dat de cliënt goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. Zo is hij aanwezig bij de besprekingen met de hulpverlener of zorgaanbieder en ondertekent hij het zorgplan, als de cliënt daartoe niet meer in staat is.
Hij helpt de cliënt bij de keuze voor een bepaalde medische ingreep of behandeling. Ook bij de keuze van een woonvorm of tehuis speelt de mentor een belangrijke rol. Hij moet zich dus goed inleven in de situatie en de wensen van de betrokkene.

De bewindvoerder

Daar waar een mentor waakt over de persoonlijke belangen van betrokkene, waakt de bewindvoerder over zijn financiële belangen. Hij voert het beheer over de onder bewind staande financiën en over de op geld waardeerbare zaken. Verder kan de bewindvoerder de zaken met toestemming van de betrokkene verkopen of verhuren. Ook kan hij de huur van een huis opzeggen. Als de toestemming van betrokkene niet meer gegeven kan worden, heeft hij hiervoor een vervangende toestemming van de kantonrechter nodig. Ook van de bewindvoerder wordt dus verwacht dat hij rekening houdt met de nog aanwezige wilsbekwaamheid van betrokkene. De bewindvoerder moet elk jaar aan betrokkene en aan de kantonrechter verantwoording afleggen over de onder zijn beheer staande goederen.

Hoe wordt je mentor

Mentor kunt u worden via de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant door u aan te melden als vrijwilliger. Na een eerste gesprek bieden wij de (kandidaat) mentor een cursus aan. Na gebleken geschiktheid stellen wij de (kandidaat) mentor voor aan de betrokkene waarvoor het mentorschap is aangevraagd. Na wederzijdse instemming wordt het mentorschap bekrachtigd.

Vrijwilligers

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant heeft een pool van vrijwilligers die ingezet kunnen worden als mentor. Elke nieuwe kandidaat wordt in deze pool opgenomen. Regelmatig worden de openstaande aanvragen vergeleken met het aanbod, waarbij rekening wordt gehouden met aspecten zoals reisafstand, religieuze achtergrond, belangstelling, hobby’s.

Verklaring omtrent het gedrag

Alle vrijwilligers bij de stichting moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. De aanvraag hiervoor loopt via de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant.

Heb je interesse?

Neem dan contact op met de manager van Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant:
Patrick Vermeeren
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-10945367