• Slider Groot

Vergoeding & Kosten

Elke cliënt betaalt een intakevergoeding bij de nieuwe aanmelding. Daarna betaalt elke cliënt een jaarlijkse vergoeding voor de kosten van de Stichting Mentorschap Zuid-Oost Brabant, opleiding, begeleiding, training en onkosten van de mentor. Als de cliënt een minimuminkomen heeft, kan de cliënt mogelijk deze kosten terug krijgen van de gemeente, vanuit de regeling voor Bijzondere Bijstand.

De hoogte van de intakevergoeding en de jaarlijkse vergoeding wordt bepaald door de Rechtbank. Deze vergoedingen worden regelmatig aangepast.

Informatie hierover kunt u vinden op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Mentorschap/Paginas/default.aspx

Elke mentor ontvangt een onkostenvergoeding van de Stichting Mentorschap Zuid-Oost Brabant, voor elke cliënt die aan de mentor gekoppeld is.