• Slider Groot

Cursussen

Stichting Mentorschap Zuid-Oost Brabant organiseert twee à drie keer per jaar de basiscursus mentorschap. Deze gratis cursus is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers, die mentor worden bij de stichting.

Wij stellen het volgen van deze cursus ook open voor andere belangstellenden, zoals bijvoorbeeld familiementoren e.d. Voor deze cursisten wordt voor de gevolgde cursus een vergoeding gevraagd.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Wet- en regelgeving
• Hoe we werken
• Ziektes, aandoeningen, beperkingen; communicatie met de cliënt
• Systeem van de gezondheidszorg; communicatie met instelling
• Ethische vraagstukken
• Zorgplan
• Bescherming bij mishandeling en misbruik
• Voorbereidingen in verband met kans op overlijden van de cliënt.

De cursus is verdeeld over drie bijeenkomsten.

Voor meer informatie en het opgeven voor de cursus kunt u contact opnemen met de manager. (zie contact).